Truy cập

Hôm nay:
60
Hôm qua:
41
Tuần này:
240
Tháng này:
479
Tất cả:
25829

kế hoạch chuyên môn tháng 12 / 2014

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN CẨM THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

Số: 03/KHCM-THTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2014

NĂM HỌC 2014-2015

 

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014: 

          1. Hoàn thành dạy học chương trình tuần 11,12,13 14. Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh yếu.

          2. Hoàn thành dạy Quyền và BPTE

          3. Đã triển khai chuyên đề về chuẩn KTKN môn Tiếng Việt 3, phân môn Tập đọc- Kể chuyện.

          4. Công tác kiểm tra:

          - Đã kiểm tra toàn diện: Lớp 2C: cô Phạm Thị Hà B (xếp loại TB)

          - Đã chỉ đạo các tổ CM kiểm tra phong trào VS, chữ đẹp ở tất cả các lớp.

          - Tiếp tục hướng dẫn giáo viên thực hiện đánh giá theo TT 30.

          7. Đã chỉ đạo các TCM tiếp tục sinh hoạt, thao giảng và kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra phong trào VSCĐ các lớp.

          8. Đã phối hợp tổ chức giải bóng đá cụm.

          9. Hoàn thành công tác điều tra, nhập dữ liệu lên cổng PC XMC.

 II.  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2014:

          Phát động thi đua Dạy tốt- Học tốt chào mừng Kỉ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.

          1. Triển khai dạy học chương trình tuần 15,16,17,18 từ ngày 01/12/2014. Kết hợp ôn tập, tiếp tục dạy phụ đạo học sinh yếu theo kế hoạch.

          2. Thực hiện chỉ đạo của ngành không tổ chức dạy bồi dưỡng, không thành lập đội tuyển học sinh giỏi; triển khai phát động, khuyến khích học sinh tham gia thi giải Toán qua mạng .

          3. Ra đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán, Tiếng Việt lớp 1-5, Khoa, Sử, Địa lớp 4,5 và Tiếng Anh lớp 5. Chỉ đạo giáo viên dạy môn Tiếng Anh ra đề kiểm tra . Đồng thời tổ chức kiểm tra định kì theo chỉ đạo của PGD vào ngày 17, 18/12/2014.

          4. Thực hiện đánh giá xếp loại học sinh học kì I theo thông tư 30.

          5. Chỉ đạo các TCM duy trì hoạt động sinh hoạt ở tổ, tổ chức thao giảng và triển khai các chuyên đề. Tăng cường đúc rút kinh nghiệm trong thực hiện TT 30 về đánh giá học sinh, công tác nhập hồ sơ…

          6. Công tác kiểm tra:

          - Kiểm tra hồ sơ một số giáo viên, kiểm tra công tác thực hiện Thông tư 30 (việc nhận xét vở học sinh, đánh giá sổ theo dõi HS và các hồ sơ liên quan).

          - Kiểm tra hồ sơ các tổ CM.

*Chuyển kiểm tra toàn diện lớp 5 và lớp 4 sang học kì II.

          7. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình BDTX theo chu kì.

          8. Chủ điểm HĐNG tháng 12: Uống nước nhớ nguồn

 

          Trên đây là đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 và triển khai kế hoạch công tác chuyên môn tháng 12/2014 năm học 2014-2015.