Truy cập

Hôm nay:
49
Hôm qua:
41
Tuần này:
229
Tháng này:
468
Tất cả:
25818

kế hoạch chuyên môn tháng 02/ 2015

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN CẨM THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

Số: 07/KHCM-THTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2015

NĂM HỌC 2014-2015

  

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015: 

     1. Đã thực hiện dạy học chương trình học kì II, tuần 19-22.

          2. Đã chỉ đạo giáo viên tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ đạo những đối tượng học sinh chưa hoàn thành các môn học và chưa đạt về năng lực, phẩm chất theo đánh giá mới.

          3. Hoàn thành công tác thống kê chất lượng giữa năm học, cấp nhật dữ liệu lên cổng thông tin điện tử, hoàn thành việc cập nhật sổ theo dõi chất lượng và học bạ mới của học sinh.

          4. Các tổ chuyên môn đã tổ chức sơ kết học kì I

          5. Đã chỉ đạo các tổ chuyên môn triển khai kế hoạch dự giờ, thao giảng, triển khai chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn trong HKII.

          6. Đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện chương trình BDTX.

          7. Công tác kiểm tra :

          -  Đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ giáo viên, hồ sơ TCM, kết quả có 02/02 TCM xếp loại Tốt, 20/24 GV xếp loại Tốt, 03 GV xếp loại Khá, và 01 GV đánh giá đảm bảo yêu cầu.

          -  Chưa kiểm tra toàn diện lớp 1A(cô Liên), lớp 4A(cô Tình). KQ: Xếp loại Tốt: 2/2

 II.  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2015:

          Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng 03/2 và Tết Nguyên đán Ất mùi 2015.

          Những hoạt động triển khai thực hiện trong tháng như sau :

          1. Triển khai dạy học chương trình tuần 23,24,25. Tăng cường phụ đạo HS trước và đặc biệt là sau Tết NĐ.

          2. Tham gia tập huấn công tác GVCN lúc 7  giờ 30 ngày 11/2 tại PGD (PHT)

          3. Chỉ đạo các TCM tiếp tục triển khai sinh hoạt Tổ, thao giảng và triển khai chuyên đề. Kiểm tra hồ sơ giáo viên, chú trọng kiểm tra chấn chỉnh GV chưa thực hiện tốt một số hồ sơ như đã nêu.

          4. Kiểm tra công tác dạy học trước và đặc biệt là sáu Tết nguyên đán về hồ sơ, và công tác dạy học đối với tất cả các lớp.

          6. Tiếp tục quán triệt không dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo cấp trên

          7. Chủ điểm tháng 02/2015 : Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.

          Trên đây là đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác tháng 01/2015 và triển khai kế hoạch công tác chuyên môn tháng 02/2015 năm học 2014-2015.

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Chung