Truy cập

Hôm nay:
40
Hôm qua:
41
Tuần này:
220
Tháng này:
459
Tất cả:
25809

kế hoạch chuyên môn tháng 3/2015

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN CẨM THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

Số: 08/KHCM-THTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2015

NĂM HỌC 2014-2015

  

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015:

          1. Hoàn thành dạy học chương trình tuần 23,24,25. Duy trì công tác phụ đạo học sinh yếu, HS có hoàn cảnh khó khăn.

          2. Đã chỉ đạo các TCM tiếp tục triển khai sinh hoạt Tổ, thao giảng và triển khai chuyên đề. Kiểm tra hồ sơ giáo viên ở tổ.

          3. Đã kiểm tra công tác dạy học trước và sau Tết nguyên đán, nắm bắt tình hình dạy học sau tết.

          4. Đã quán triệt đến CBGV không dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo cấp trên.

 II.  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2015:

          Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Ngày QTPN 8/3, 84 năm Ngày thành lập Đoàn.

          Những hoạt động chuyên môn triển khai thực hiện trong tháng như sau :

        1. Tổ chức dạy học chương trình tuần 26-29, ôn tập giữa HK II theo PPCT (K1,2,3 tuần 27; K4,5 tuần 28). Tiếp tục thực hiện đánh giá HS theo TT30 theo hướng đổi mới, đúc rút kinh nghiệm thường xuyên trong sinh hoạt chuyên môn.

        2.  Tiếp tục củng cố nề nếp dạy và học: soạn bài, lên lớp, chấm chữa bài, nhận xét học sinh, chú trọng chỉ đạo việc nhận xét đánh giá học sinh theo quy định mới; sử dụng thiết bị, thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng, dạy tích hợp các nội dung ATGT,BVMT, SDNL tiết kiệm, hiệu quả, nội dung điều chỉnh và các hoạt động CM của GV, hoạt động học tập của HS và các hoạt động trong công tác phụ trách lớp).

        - Phối hợp cùng tổng phụ trách đội TNTP HCM thực hiện nhiệm vụ vai trò anh chị phụ trách (chỉ đạo, hướng dẫn cho các em tham gia sinh hoạt, đưa hoạt động ngoài giờ lên lớp của HS vào nền nếp.

        - Đổi mới phương pháp dạy học: Đổi mới mạnh mẽ việc dạy học theo hướng “dạy học tích cực”, coi trọng việc tự học của học sinh, khắc phục tình trạng GV giảng nhiều, nói nhiều, bám bục giảng; tổ chức học ngoài trời những môn, bài có thể dạy ngoài trời; đưa trò chơi học tập vào giờ học trở thành thường xuyên; chú trọng khai thác, sử dụng ĐDDH.

        3. Tham gia dự thi GVG cấp huyện: 7 đ/c

        - Vòng 2: Thi NLSP (Ngày 11/3/2015)

        - Vòng 3: Thực hành (Bắt thăm bài dạy: 17/3/2015)

        4. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nghiên cứu nội dung chương trình xây dựng nội dung cần hội thảo trong tháng; tổ chức hội thảo chuyên đề. Thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra theo kế hoạch. Xây dựng, góp ý cho GV trong tổ chuẩn bị tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện.

        5. Tiếp tục làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu; quan tâm động viên học sinh có biểu hiện bỏ học, vắng nhiều; nhất thiết không để học sinh bỏ học vì học yếu, thiếu điều kiện về kinh tế; tiếp tục thực hiện phong trào “Ba đủ”.

        6. Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 để điều chỉnh, bổ sung (nếu có) chuẩn bị xét HT CTTH vào cuối năm.

        7. Tổ chức hội nghị xét SKKN ở các TCM, cấp trường.

        8. Tiếp tục thực hiện chương trình BDTX theo kế hoạch.

        9. Công tác kiểm tra:

        -   Kiểm tra đột xuất: Dự giờ kiểm tra một số lớp, KT một số loại hồ sơ.

        10. Chủ điểm tháng 3: Yêu quí mẹ và cô giáo.

 

        Trên đây là đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác tháng 02/2015 và triển khai kế hoạch công tác chuyên môn tháng 3/2015 năm học 2014-2015.

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Chung